-

2015. március 12., csütörtök

Déri Kriszti és Phd. Dr. Kollár József: Tulajdonságok nélküli emberek: a kacér és a cool

Udvarolni uborkafán? A mindenáron tetszeni akaró, énmarketinges személy hasonlít ahhoz a feszélyezett kispolgárhoz, akinek lényegi tulajdonsága a külvilágnak való megfelelés kényszere, és az erre való képtelenségből származó fusztráció.

Az „urhatnám polgár” mint az uborkafára való felkapaszkodás vágyától hajtott alulról jövő, csak a folyamatos visszajelzésekből tudja, hogy milyen magasra jutott, mivel az a mérce, amivel saját értékét megítélhetné még nem áll rendelkezésére. Aggódik, hogy rossz az énmarketingje, azaz viselkedése elárulja, hogy honnan jött, ezért folyamatosan kontrollálja, kijavítja, elszégyelli magát. Mivel állandóan túlteljesíti az elvárásokat, ezért lehetőséget teremt arra, hogy a nézők kisajátítsák, értékítéleteikkel uralkodjanak rajta, ezáltal szándéka ellenére feladja autonómiáját és alárendelődik a vélt vagy a valós közvéleménynek, ettől remélve sikert, ami nagy valószínűséggel elmarad.


A karizmatikus mint „tulajdonságok nélküli ember”

A másoknak tetszeni vágyó alulról jövőkkel szemben a „fesztelen, vagy cool” ember a többiek értékítéletével szemben közönyösen viselkedik, magabiztossága abból származik, hogy tudja, képes megakadályozni, hogy mások kisajátítsák. Tehetséges abban, hogy saját magáról kialakított képét mások számára vonzóvá tegye, vagyis „ő” sajátítja ki a tekintetüket, „ő” határozza meg azt a módot, ahogyan „őt” értékelni kell. A karizmatikus személyiség olyan vonzerővel rendelkezik, másképpen olyan modellt birtokol, amely mások számára is értékadó erővel bír, életmodellként szolgál. A karizmatikus nő vagy férfi attól az, aki, mert képes a többieknek vonzó (lovely) módon prezentálnia azt, ahogyan „ő” értelmet ad a világnak. Bizonyos szempontból „tulajdonságok nélküli ember”, akire nem érvényesek a társadalmi normák által meghatározott tulajdonságok. Nevezzük ezt a személytervezés nyelvén  „a tulajdonságok nélküli ember modelljének”. 

A tulajdonságok nélküli ember két példája: a kacér és a cool

A kacér

A kacér egyszerre üzeni azt, hogy mindenki számára használható közterület, illetve hogy olyan magánterület, ahová belépni szigorúan tilos. A kacér egyszerre mond igent és nemet, húz magához és lök el, emel fel és taszít a mélybe. Az elérendő cél növeli a hozzá vezető eszközök értékét, a csak remélhető győzelemhez vezető állapotokban átélhető élvezet nagyságát. A kacér nő hálójában vergődni azért izgalmas, mert könnyen bekövetkezhet, hogy „az előzetes élvezettel leszámitolt váltó talán mégsem lesz beváltható”. A kacér minden „áldozatát” felemeli (még akkor is, amikor a mélybe löki), hiszen a legunalmasabb fráterből is kalandort csinál, aki részesévé válik „a kiszámíthatatlan hatalmak kegyéért folytatott csábító játéknak”. 

A cool

A 21. századi tudás és információ hideg és gyakran titkos, más szóval: cool. Mindez nem csupán a termékekre és szolgáltatásokra, hanem az Információs Kor vonzó személyeire is igaz. Viselkedésük mögött értékes tudásra épülő tervet sejtünk, titkos tudást, mely vonzóvá, izgalmassá, erotikussá teszi birtokosát, olyan személlyé, akit adott esetben szívesen megérintenénk, alkalmaznánk, vagy élnénk vele.
A coolság tehát nem azonosítható az értékes tudás és információ birtoklásával, hanem ezzel a tudással és információval való (tudásra és információra) épülő játék. 
A cool személy sejteti, de nem teszi láthatóvá, hogy titkos, értékes, különleges tudással és információval bír (a személy esetében arról, hogy ő kicsoda). Aki értékes, különleges tudással rendelkezik arra vonatkozóan, ahogyan visszatartja, titkosítja értékes, különleges tudását, az a cool.

Kollárné Déri Kriszti és PhD. Dr. Kollár József

Életvezetési coach és mester coachNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése